Договір публічної оферти
від 10.10.2023
Фізична особа-підприємець Хачатурян Гаяне Хачатурівна
надалі – «Виконавець»), що діє на підставі чинної державної реєстрації, про що свідчить запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців No 2000670000000184213 від 19.05.2021 року, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник») укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір»), умови якого викладені в даній оферті.
1.Предмет
1.1. В залежності від вибору Замовника, Виконавець надає послугу з надсилання в месенджер Telegram посилання для доступу на канал в месенджері Telegram з навчальними матеріалами (надалі – «посилання») (надалі разом – «Послуга»).
1.2. Здійснення Замовником оплати за Послугу за адресою https://t.me/ExercicesAvecGayaneBot (надалі – «чат-бот») в месенджері Telegram, є приєднанням до умов даної Оферти та укладенням Договору.
1.3. Виконавець не несе відповідальності, якщо Замовник помилився під час зазначення електронної адреси та / або типу документу та / або типу навчального каналу.
2. Вартість та порядок оплати Послуги
2.1. Вартість Послуги встановлена в гривні та вказана на головній сторінці сайту.
2.2. Оплата здійснюється Замовником в порядку передплати шляхом перерахування грошових коштів за допомогою віджету платіжної систему LiqPay (договір оферти). Усі платіжні дані (номер банківської карти тощо) вводяться Замовником на сайті платіжної системи https://www.liqpay.ua/ і нами не зберігаються.
2.3. Датою здійснення платежу вважається дата отримання платежу на розрахунковий рахунок Виконавця.
3. Вартість та порядок оплати Послуги
3.1. Виконавець надсилає Замовнику посилання на приватний канал в месенджері Telegram в чат-бот протягом 24 годин, з моменту здійснення платежу.
3.2. Послуга вважається наданою належним чином з моменту надходження посилання на приватний канал в месенджері Telegram в чат-боті.
3.3. Виконавець залишає за собою право пропонувати Замовнику додаткові послуги (оплатні і безоплатні). При цьому, безоплатна послуга у формі консультації полягає у наданні Виконавцем відповіді на одне запитання Замовника, або відмови у її наданні.
4. Авторські права
4.1. Виконавець є автором документів та матеріалів, розміщених за посиланням, якщо в самих документах та /або матеріалах, не зазначено інше.4.2. Виконавець надає Замовнику право розпоряджатись отриманими відповідно до даної Оферти документами та / або матеріалами:
4.2.1. Замовник має право використовувати документи та матеріали в рамках своєї діяльності;
4.2.2. Замовник має право змінювати документ в рамках своєї господарської діяльності.
4.3. Замовнику заборонено за плату або безоплатно передавати документ третім особам для здійснення господарської діяльності ними.
4.4. Замовнику заборонено за плату або безоплатно передавати посилання третім особам.
5. Термін дії і зміна умов оферти
5.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування на Сайті і діє до моменту відкликання оферти.
5.2. Виконавець має право вносити зміни в Оферту та / або відкликати її. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування на Сайті, якщо інше не передбачено самими змінами.
6. Термін дії, зміна і розірвання Договору
6.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Оферти і діє до моменту виконання Виконавцем зобов'язань по наданню Послуг або до моменту розірвання Договору.
6.2. Договір може бути розірваний:
а) Замовником або Виконавцем у випадках, передбачених чинним законодавством України;
б) Виконавцем в будь-який момент шляхом направлення Замовнику відповідного повідомлення.
7. Інші умови
7.1. Всі питання, неврегульовані офертою, регулюються чинним законодавством України. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником, якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.
7.2. Всі повідомлення (претензії, інші листи) вважаються належним чином та у письмовій формі відправленими Сторонами, якщо вони відправлені по електронній пошті або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
8. Реквізити Виконавця
Фізична особа-підприємець Хачатурян Гаяне Хачатурівна
Діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців No 2000670000000184213 від 19.05.2021
IBAN UA863052990000026008036715115 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів РНОКПП 3239412487
Адреса для листування: e-mail: gayane.khachaturian@gmail.com тел.: +380961573820
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Не є платником ПДВ
Платник єдиного податку 2 групи
Розробником чат-боту є Фізична особа-підприємець Рибіна Ірина Вікторівна
(реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 3259200267).
З усіх питань вов'язаних з чат-ботом звертатася за номером телефону +380992980010 або по електронній пошті iris.rybina@gmail.com