Договір публічної оферти
від 10.10.2023
Фізична особа-підприємець Хачатурян Гаяне Хачатурівна
надалі – «Виконавець»), що діє на підставі чинної державної реєстрації, про що свідчить запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців No 2000670000000184213 від 19.05.2021 року, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Замовник») укласти договір про надання послуг (надалі – «Договір»), умови якого викладені в даній оферті.
1.Предмет
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повноїі безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі,без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір є договором приєднання з усіманаслідками, визначеними ст.ст. 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.3. В залежності від вибору Замовника,Виконавець надає наступні послуги:     
·      надсилання вмесенджер Telegram посилання для доступу на канал в месенджері Telegram знавчальними матеріалами (надалі – «посилання») та/або
·      доступ доплатформи з навчальним курсом «Французька мова для початківців- А1», та/або
·      доступ доплатформи з навчальним курсом «Французька мова для рівня А2» та/або,
·      доступ доплатформи з навчальним курсом «Французский по фильмам», (надалі разом –«Послуги», а окремо «Послуга»).
1.4. Здійснення Замовником оплати за обрану в п.1.3. Послугу здійснюєтьсянаступним чином, взалежностівід обраної Замовником Послуги:
·      за адресою https://t.me/ExercicesAvecGayaneBot (надалі – «чат-бот») в месенджері Telegram,та/або
·      за адресами: https://gayane-fr.minisite.ai/course, https://gayane-fr.minisite.ai/, https://gayane-fr.minisite.ai/fr-a2 та є приєднанням доумов даної Оферти та укладенням Договору.
1.5. Виконавець ненесе відповідальності, якщо Замовник помилився під час зазначення електронноїадреси та/або типу документу та/або типу навчального каналу/обраного навчального курсу.
2. Вартість та порядок оплати Послуги
2.1.Вартість Послугвстановлена в гривні та вказана на головній сторінці сайту. Вартість послуг не включаєкомісію банків/платіжних систем, що стягується підчас здійснення платежу.
2.2. Оплата здійснюється Замовником в порядку передплати шляхом перерахуваннягрошових коштів за допомогою віджету платіжних систем LiqPay та/або Fondy (в залежності від обраної Послуги зазначено в п.1.3.даної Оферти (договір оферти). Усі платіжні дані (номер банківської карти тощо)вводяться Замовником на сайтах платіжних систем https://www.liqpay.ua/ та https://fondy.ua/ і нами не зберігаються.
2.3. Датою здійснення платежу вважається дата отримання платежу нарозрахунковий рахунок Виконавця.
2.4. Післяповної оплати кошти можуть бутиповернені Замовнику лише протягом 24 годин з моменту оплати та за обов’язковим повідомленнямнаправленого на електрону адресу Виконавця gayane.khachaturian@gmail.com.ua.  В усіх інших випадках Замовник не може вимагати поверненнякоштів та/або зниженнявартості послуг.
3. Порядок надання Послуг
3.1.Виконавець надсилає Замовнику посилання на приватний канал в месенджері Telegramв чат-бот та/або доступ до платформи обраного навчальногокурсу протягом 24 годин,з моменту здійснення платежу.
3.2. Послуга вважається наданою належним чином з моменту надходження посиланняна приватний канал в месенджері Telegram в чат-боті та/або доступу до платформи обраного вп.1.3. навчального курсу.
3.3. Виконавець залишає за собою право пропонувати Замовнику додаткові послуги(оплатні і безоплатні). При цьому, безоплатна послуга у формі консультаціїполягає у наданні Виконавцем відповіді на одне запитання Замовника, або відмовиу її наданні.
4. Права інтеректуальної власності
4.1. Усі навчальні матеріали та/або документи, щовикористовуватимуться з метою виконання даної Оферти, охороняються авторськимправом. На всі об’єкти інтелектуальної̈ власності, надані під часреалізації  даної Оферти Виконавцемта/або розміщенні за посиланням, усі та будь-які виключні майнові права, в томучислі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об’єктиінтелектуальної̈ власності (авторського права) з моменту створення такихоб’єктів у повному обсязі належать Виконавцю, якщо в самих документах та /абоматеріалах, не зазначено інше.
4.2. Виконавець надає Замовнику право розпоряджатисьотриманими відповідно до даної Оферти документами та/або матеріалами:
4.2.1. Замовникмає право використовувати матеріали виключно для цілей виконання даноїОферти. Прицьому майнові права інтелектуальної власності на документита/або матеріализалишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись якпередача Викнавцем будь-яких майнових прав інтелектуальноївласності на матеріали/документи та/або дозвілна використання таких матеріалів/документів в цілях інших, ніж визначені данноюОфертою.
4.2.2. Замовник має право змінювати документ в рамках своєї господарськоїдіяльності.
4.3. Замовнику заборонено за плату або безоплатно передавати документ третімособам для здійснення господарської діяльності ними.
4.4. Замовнику заборонено за плату або безоплатно передавати посилання та/або доступу до навчального курсу третім особам.
5. Термін дії і зміна умов оферти
5.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування на Сайті і діє до моменту відкликання оферти.
5.2. Виконавець має право вносити зміни в Оферту та / або відкликати її. У разі внесення змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування на Сайті, якщо інше не передбачено самими змінами.
6. Термін дії, зміна і розірвання Договору
6.1. Договір набуває чинності з моменту прийняття Оферти і діє до моменту виконання Виконавцем зобов'язань по наданню Послуг або до моменту розірвання Договору.
6.2. Договір може бути розірваний:
а) Замовником або Виконавцем у випадках, передбачених чинним законодавством України;
б) Виконавцем в будь-який момент шляхом направлення Замовнику відповідного повідомлення.
7. Інші умови
7.1. Всі питання, неврегульовані даною Офертою, регулюються чинним законодавством України. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні Договору, вирішуються шляхом переговорів між Виконавцем та Замовником, якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.
7.2. Всі повідомлення (претензії, інші листи) вважаються належним чином та у письмовій формі відправленими Сторонами, якщо вони відправлені по електронній пошті або рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
8. Реквізити Виконавця
Фізична особа-підприємець Хачатурян Гаяне Хачатурівна
Діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців No 2000670000000184213 від 19.05.2021
IBAN UA863052990000026008036715115 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)
Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів РНОКПП 3239412487
Адреса для листування: e-mail: gayane.khachaturian@gmail.com тел.: +380961573820
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Не є платником ПДВ
Платник єдиного податку 3 групи
Розробником чат-боту є Фізична особа-підприємець Рибіна Ірина Вікторівна
(реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових платежів 3259200267).
З усіх питань вов'язаних з чат-ботом звертатася за номером телефону +380992980010 або по електронній пошті iris.rybina@gmail.com